Po svadbe

Pokiaľ neodchádzate hneď po svadbe na svadobnú cestu, vo veľa rodinách býva zvykom, že sa na druhý deň po svadbe stretávajú rodičia s mladomanželmi v dome ženíchových rodičov na slávnostný obed. Nasledujúce dni a týždne po svadbe sa vybavujú ešte veci s požičovňami, doobjednávajú sa svadobné fotografie, dávajú sa robiť kópie videa – VHS kazety alebo DVD pre rodinu a známych.

Milým a romantickým zvykom je uchovanie si svadobnej kytice. Kvety si môžete dať vylisovať alebo len tak usušiť.

Ľuďom, ktorí vám pomohli pri financovaní a organizovaní svadby by ste mali poslať poďakovanie. Tým, na ktorých ste zabudli alebo ste nechceli oznámiť termín vašej svadby, pošlite posvadobné oznámenie, kde ich budete o zmene svojho stavu informovať.

Zmena dokladov po svadbe

Zo zákona je vašou povinnosťou požiadať o výmenu dokladov v prípade, že došlo k zmene údajov v nich obsiahnutých (môže ísť napr. o zmenu mena alebo priezviska a pod):

1. občiansky preukaz
2. cestovné doklady
3. vodičský preukaz
4. preukaz poistenca (zdravotné poistenie)
5. živnostenský list

Ak máte svadbu v kostole, sobášny list vám vystavia asi 4 dni po svadbe. Toľko trvá, kým z farského úradu pošlú zápisnicu o svadbe na matriku. Na matriku pre sobášny list a potvrdenia pre zamestnávateľa (o ne treba požiadať) musí ísť osobne aspoň jeden z manželov.

Späť na obsah