Zvyky a tradície

Veľa svadobných zvykov pochádza z predkresťanskej doby.
Čo sa nám dnes zdá originálne alebo vtipné, malo vtedy hlboký
zmysel a bolo to úplne vážne, alebo to malo symbolický
charakter. Zvyky môžu slávnosť oživiť a dodať jej tú správnu
atmosféru a tiež priblížiť dávne tradície.

Ryža
Aby mali novomanželia hojne potomkov, sú po obrade zasypaní ryžou, v niektorých krajinách konfetami, orieškami alebo hrozienkami, niekedy aj cukríkmi.

Rozsypávanie kvetín
Netere snúbencov alebo dcéry ich priateľov idú v čele svadobného sprievodu do kostola a rozhadzujú okolo kvetiny. Toto je pôvodom pohanský zvyk. Kvetiny mali prilákať bohyňu plodnosti.

Rozbíjanie tanierov
Tento zvyk mal korene hneď v dvoch poverách – že črepy prinášajú šťastie a že spoločným zametaním novomanželia preukazujú vôľu spolupracovať a ich manželstvo tak bude harmonické.

Prenášanie cez prah
Prečo prenáša ženích nevestu cez prah ich spoločného domova? Vraj preto, aby oklamal zlých duchov, ktorí striehnu pod prahom a strážia dom. Iný význam: symbolický začiatok nového života.

Spoločné jedenie polievky
Spoločné jedenie polievky novomanželmi z jedného taniera pri svadobnej hostine má symbolizovať ich spoluprácu. Druhý význam, ktorý je snáď ešte podstatnejší, je symbol spoločného krajca, z ktorého bude treba si brať aj dávať rovnakým dielom. Práve pre túto výstižnú symboliku je uvedený svadobný zvyk dodnes veľmi rozšírený.

Únos nevesty
Symbolizuje odlúčenie dievčaťa od rodičov a prechod k novému životu. V pokročilej hodine, keď sa už hostina schyľuje ku koncu unesú priatelia novomanželov nevestu. Pokiaľ ju ženích nenájde, musí zaplatiť výkupné. Pozor: Akcia by mala byť každopádne časovo ohraničená, aby ostatní hostia dlhé hodiny nečakali na nevestin návrat, a nakoniec sa nedočkali.

Ceremónia ruží
Počas ceremónie ruží si nevesta a ženích navzájom darujú jednu ružu. Dve červené ruže, to je všetko, čo je potrebné. V starom jazyku kvetín jediná červená ruža znamená: „Milujem ťa."

Vyberanie do vienka
Hlavná družička číta sprievodný text a zároveň hlavný družba nechá po stole kolovať zakrytú misu, do ktorej hostia môžu mladému páru finančne prispieť. Ďalšou variantou je tanec s nevestou, za ktorý je tak isto treba zaplatiť.

Späť na obsah